Ploegsessies

In de 19e eeuw hadden de oude regionale Nederlandse ploegen grote verschillen in gewicht. Afhankelijk van de bodemgesteldheid, weersomstandigheden en tijd van het jaar konden er diverse ploegen worden ingezet. Zoals de Noordhollandse zandploeg van 31 kilogram of de Zeeuwse waleploeg van 210 kilogram.

Het zorgvuldig inzetten van de juiste ploeg was een vak apart. Zo is dat ook met een team van mensen, die als ploeg met elkaar op het platteland aan de slag gaan.

Voor bedrijven, overheden en instellingen, die met hun eigen mensen een zinvolle dag willen besteden aan ontplooiing. Hierbij staan inzicht in persoonlijke talenten en vaardigheden centraal.

Bovendien kan met elkaar inzicht worden verkregen in de filosofie en strategie van de eigen onderneming.