De mensen

Bij de meeste plattelandsondernemingen is de boerin de motor van het bedrijf en het gezin. Zij regelt de afspraken, zorgt dat er op tijd wordt gegeten, dat de dagelijkse planning wordt gehaald en dat de facturen worden verzonden. Ook wordt de accountant, loonwerker, seizoensarbeider en een toevallig aanwezig familielid op het juiste moment aan het werk gezet. In die situatie ben ik opgegroeid. Die wijze van managen bevalt mij en daar heb ik mij dan ook verder in bekwaamd.

Met Rode Wangen kies ik ervoor om bewustwordingsprocessen bij mensen en organisaties in gang te zetten volgens een bepaald stramien, waarin genieten, ervaren, nadenken en tot slot doen centraal staat.

In de uitvoering werk ik samen met mensen die met passie gaan voor hun onderdeel van de dag Afhankelijk van het doel varieert dit van melkveehouder tot restaurateur, gids, dagvoorzitter, adviseur, schrijver, secretaresse, architect, trainer, miss, politicus, masseur, kunstenaar, gastvrouw, journalist of ontwerper.

Op Singraven in Twente werk ik samen met Tukkers. In andere gebieden zoals Limburg en Zeeland met lokale bewoners en ondernemers uit die streek. Niet meer dan logisch, als je de omgeving als uitgangspunt neemt.